קרן השתלמות

קרן השתלמות מהווה את היסוד השלישי המרכיב תיק פנסיה לשכיר או עצמאי ביחד עם ביטוח מנהלים וקרן פנסיה.
קרן השתלמות מאפשרת לשכיר ולעצמאי לחסוך כסף לתקופת חיסכון קצרה, לכל תכלית ולפדות אותו (כאופציה) בתום 6 שנים עם פטור ממס הכנסה. 

קרן השתלמות - יתרונות להפקדות:

  • קרנות השתלמות מקבלות כעמיתים עובדים שכירים, עצמאיים, חברי קיבוץ וחברי מושב שיתופי.
  • בתום 6 שנים ניתן לפדות את הכספים הצבורים ולהשתמש בהם לכל עניין.
  • עמית שמושך כספי קרן השתלמות בתום 6 שנים (עד תקרת המס), זכאי לפטור מלא ממס.
  • חוסכים בקרן השתלמות הרוצים לממש את כספי הקרן לצורך השתלמות, יכולים לעשות זאת כבר בתום שלוש שנות חיסכון.
  • שכירים ועצמאיים חברי קרן השתלמות זכאים להטבות מס בעת ההפקדה.
  • רוב קרנות ההשתלמות מאפשרות קבלת הלוואה בתנאים מצויינים.