מתקרבים לסוף שנה – עצמאים, זה הזמן שלכם לקבל כסף חזרה

בתקופה זו חשוב שכל עצמאי יבדוק האם ניצל את הטבות המס הייחודיות שהמדינה מעניקה לו בגין הפקדות לקרן השתלמות ולקופות גמל ופנסיה. הטבות המס לעצמאי עשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה. גם עצמאי שלא הפקיד במהלך השנה באופן מלא יכול לעשות זאת עד ה- 31.12.20 כדי להנות מהטבות המס.

קופת גמל / קרן פנסיה

עצמאי רשאי להפקיד לקופת גמל לקצבה (לרבות קרן פנסיה) עד 16.5% מהכנסתו השנתית החייבת במס ועד הכנסה של 211,200 שקלים (= 34,848 שקלים), בכדי לקבל הטבות מס לפי הפירוט הבא:

 

  • 5.5% לצורך זיכוי (= עד 11,616 שקלים). משמעות הדבר היא כי העצמאי יקבל החזר מס בגובה 35% מסכום זה. בהקשר זה יצוין כי אם העצמאי נהנה מהטבות מס בשל רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה אזי הוא יוכל להפקיד לטובת זיכוי 5% (במקום 5.5%).
     
  • 11% לצורך ניכוי (= עד 23,232 שקלים). בגין סכום זה יחסוך העצמאי תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
אופיר רון

כך לדוגמה, עצמאי בעל הכנסה שנתית של 300 אלף שקלים אשר יפקיד בהתאם לקופת הגמל, יקבל הטבות מס מהמדינה בשווי של כ- 16,300 שקלים (כ-47% מסך ההפקדה!).

הטבות המס שיקבל עצמאי בעל הכנסה שנתית של 300,000 שקלים בקופת גמל
הפקדה אופטימלית לצרכי מס34,848 ₪
סכום שיוכר לניכוי23,232 ₪
סכום שיוכר לזיכוי11,616 ₪ 
שווי הטבת ניכוי מס הכנסה8,131 ₪ 
שווי הטבת ניכוי ביטוח לאומי וביטוח בריאות4,142 ₪
שווי הטבת זיכוי4,066 ₪ 
סה"כ שווי הטבות המס16,339 ₪

יודגש, כי אם ירצה העמית להפקיד יותר כסף בקופת הגמל, הוא יוכל לבצע זאת ללא כל הגבלה. כספים אלו ייחשבו כ"תשלומים פטורים" בגינם יוכל לקבל פנסיה פטורה ממס או לחילופין, לבצע היוון של הכספים תוך תשלום מס רווח הון של 15% בלבד על הרווחים הנומינאליים.

קרן השתלמות

עצמאי רשאי להפקיד 4.5% מהכנסה שנתית מעסק או משלח יד ועד הכנסה של 265,000 שקלים (= עד 11,925 שקלים), בכדי לקבל הטבת מס בדמות ניכוי אשר באמצעותה יחסוך העצמאי תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות בגין סכום ההפקדה כאמור. כך לדוגמה, עצמאי בעל הכנסה שנתית של 300 אלף שקלים אשר יפקיד בהתאם בקרן ההשתלמות, יקבל הטבת מס בשווי של כ-6,300 שקלים (כ-53% מסך ההפקדה!).

הטבות המס שיקבל עצמאי בעל הכנסה שנתית של 300,000 שקלים בקרן ההשתלמות

הפקדה אופטימלית 

11,925 ₪ 

שווי הטבת ניכוי מס כנסה

4,174 ₪

שווי הטבת ניכוי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

2,126 ₪ 

סה"כ שווי הטבות המס

6,300 ₪ 

בהקשר זה חשוב לציין כי קרן השתלמות הינה המוצר הפנסיוני היחיד בו ניתן לחסוך וליהנות מפטור ממס רווח הון בשיעור 25% על הרווח הריאלי (הפטור מוגבל לסכום הפקדה של 18,600 שקלים נכון לשנה זו). פטור זה הינו ייחודי ושוויו עבור עמית המפקיד כספים לקרן השתלמות יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים ברבות השנים. חשוב לדעת, כי עצמאי יכול ליהנות מפטור משמעותי זה ללא קשר לגובה הכנסתו השנתית.

טיפ חשוב נוסף הינו  שאם ירצה העצמאי להפקיד יותר כסף בקרן השתלמות על מנת לחסוך לעת צורך, הוא יוכל לעשות זאת ללא כל הגבלה וליהנות מיתרונות נוספים של קרן ההשתלמות כמו מגוון מסלולים ברמות סיכון שונות ותשואות גבוהות מאד לאורך השנים.

צפו בסרטון על קרן השתלמות:

מעוניינים בייעוץ אישי? צרו קשר עוד היום עם הנציגים של 'אופיר רון סוכנות לביטוח' ואנחנו נסייע לכם בהתאמת קופת הגמל וקרן ההשתלמות בדיוק לפי צרכים שלכם.

אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: