ביטוח דירה/בית

ביטוח הדירה הוא ביטוח למבנה ולתכולת הדירה המהווה הגנה מפני נזקים העלולים להיגרם לרכושו של המבוטח.

הנזקים הנפוצים ביותר הם:

  • גניבה/פריצה.
  • שריפה והתפוצצות.
  • רעידת אדמה ונזקי טבע אחרים.
  • נזקי צנרת והצפות.
  • נזקי גוף ורכוש לצד ג’.

ביטוח הדירה נחלק לשני חלקים:

  • ביטוח מבנה: ביטוח שמטרתו לפצות את בעל הנכס במקרים של פריצה, שריפה, רעידת אדמה, התפוצצות, נזק טבע, הצפות, נזק צנרת וכו’. הביטוח כולל את שטח הדירה והמרפסות. סכום הביטוח הנדרש למבנה של דירה, הוא סכום העלות של בנייתה מחדש (ללא ערך הקרקע). קיימת אפשרות של ביטוח מבנה הדירה כולל ערך הקרקע (בבתים משותפים).

  • ביטוח תכולה: מעניק כיסוי לרכוש המצוי בבית (במגבלות סכום הביטוח), במקרים של נזקים הנגרמים כתוצאה משריפה, רעידת אדמה, נזק טבע, גניבה, שוד, פריצה, הצפה וכדומה. שווי התכולה נקבע על פי הצהרת המבוטח או באמצעות בדיקה המתבצעת על ידי סוקר, שכר טרחת הסוקר משולם על ידי חברת הביטוח. יש לרכוש הרחבת כיסוי לחפצי ערך, תכשיטים, פרטי אומנות שטיחים וכו’. הביטוח אינו כולל כיסוי לבעלי חיים, ניירות ערך, חוזים, תעודות, מסמכים, זהב, כסף ומתכת יקרה במצב גולמי, ויהלום שאינם חלק מתכשיט כלשהו.

למה לך ביטוח דירה?

כל דירה ובית חשופים לסיכונים שונים העלולים לגרום לנזקים כספיים משמעותיים למשל: פריצה, שריפה, נזקי טבע וכן תביעה כנגדכם כאשר נגרם נזק של צד שלישי ומקור הנזק בדירתכם (גוף ורכוש).

חשוב לזכור כי שריפה עלולה לכלות את כל הרכוש ולהותיר את בני המשפחה חסרי כל, כאשר פריטים בעלי ערך יאבדו לנצח. כמו כן, חשוב לזכור כי עובדי משק בית, מטפלות גננים וכו’, יכולים גם הם להיפגע בעת עבודתם בביתכם וכן אורחים בביתכם. במקרה זה יהיה עליכם לפצותם בסכומים גבוהים (עפ”י חוק בישראל, קיימת חובה לבטח עובדים מכל סוג במסגרת ביטוח לאומי, אבל ביטוח זה אינו מספיק לנזקים להם חשוף הלקוח).

אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: