ביטוח משכנתא

פוליסת ביטוח משכנתא הינה פוליסת חובה הנדרשת על ידי הבנק, ואותה פוליסת ביטוח משכנתא מאפשרת שילוב של ביטוח חיים וביטוח מבנה.

התכנית מיועדת לכל רוכשי הדירות אשר מחויבים על ידי הבנק המלווה בעריכת ביטוח משכנתא, כתנאי לקבלת ההלוואה והמעוניינים בהבטחת חוסנה הכלכלי של המשפחה, במקרה של פטירת אחד המפרנסים ובמקרה של נזק לדירה.

התכנית כוללת ביטוח חיים למשכנתא הנותן מענה במקרים בהם הלווים יאלצו להפסיק את תשלומי המשכנתא מסיבות של מות אחד מבני הזוג, חלילה. בנוסף, ניתן לכלול בפוליסה ביטוח מבנה למשכנתא המעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה המשועבדת לבנק.

ביטוח חיים למשכנתא:

במקרה של מוות חס וחלילה, חברת הביטוח תדאג לשלם את יתרת ההלוואה לבנק, ובכך תפטור את הלווה הנותר מהמשך תשלומי המשכנתא לבנק ותקטין את הנטל הכלכלי מהמשפחה שאיבדה את יקירה.

ביטוח מבנה למשכנתא:

  • בביטוח מבנה למשכנתא מבוטח מבנה הדירה מפני הסיכונים המפורטים בפוליסה (כגון אש, התפוצצות, נזקי טבע, רעידת אדמה וכו') והפוליסה משועבדת לבנק להבטחת החזר המשכנתא, במקרה וייגרם לדירה נזק חמור שימנע מבעל הדירה את האפשרות להחזר המשכנתא.
  • זכויות הבנק בפוליסה הינן עד לגובה יתרת ההלוואה.
  • תנאי הפוליסה הינם בהתאם לפוליסה התקנית לביטוח דירה.
  • מומלץ לבטח את מבנה הדירה במלוא עלות הקמתה מחדש, מאחר וסיכונים כגון אש, התפוצצות ורעידת אדמה עשויים לגרום לאבדן מלא של הדירה.
  • הכיסוי כולל גם נזקי צנרת.

אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: