עובדים זרים

ביטוח רפואי לעובדים זרים:

חובה לבטח כל עובד זר המועסק בישראל בביטוח רפואי לעובדים זרים. החבות לעריכת ביטוח רפואי חלה על המעסיק – הקשיש או בני משפחתו ולא על העובד הזר או על חברת הסיעוד. לפיכך, כל אדם שמעסיק עובד זר חייב לבטח אותו בביטוח רפואי בהתאם לצו שקבע שר הבריאות. ביטוח רפואי לעובד זר חייב להיערך אצל מבטח בעל רישיון תקף בכל זמן שהעובד הזר מועסק אצל הקשיש. ביטוח רפואי זה חייב לכלול סל שירותים מינימלי שנקבע בצו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001.

בנוסף קיימת חובה חוקית להפריש עבור העובד הזר הפרשות לפנסיה עפ"י חוק בדומה לעובדים אזרחי ישראל.

אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: