אופיר רון - פנסיה מקיפה - קורונה

שאלות ותשובות - פנסיה מקיפה בזמן הקורונה

בעקבות משבר וירוס הקורונה, אנשים רבים פונים אלינו עם שאלות בנוגע לפנסיה המקיפה. בחרנו לרכז עבור לקוחותינו מקבץ שאלות ותשובות נפוצות, על מנת לסייע לכם בקבלת ההחלטות בכל הנוגע לקרן הפנסיה שלכם. אם אתם זקוקים להבהרה וסיוע בכל נושא, אנא צרו קשר עם "רון – סוכנות לביטוח" ואנו נסייע לכם כמיטב יכולתנו.


מהו הרכב תיק ההשקעות של מקבלי קצבת זקנה בקרן הפנסיה?

פנסיונרים זכאים לתשואה מובטחת בשיעור 4.68% על 60% מנכסיהם. 40% הנותרים מושקעים בשוק ההון. כלומר, נתח משמעותי מהתיק אינו תלוי בביצועי שוק ההון וכיוצא בזאת, מובטחת יציבות חלקית בסכום הקצבה החודשית והפנסיונרים אינם חשופים לגמרי, במצב שוק יורד.

תיקי הפנסיונרים מנוהלים ברמת סיכון נמוכה יותר מזו של עמיתים, היות שקיימת השקעה גבוהה יותר באגרות חוב בתיקי הפנסיונרים. ככל שהסכום הצבור גדול יותר בקרן הפנסיה, כך תגדל קצבת הזקנה.


כיצד תחושב קצבת זקנה מקרן הפנסיה?

קצבת זקנה תחושב על ידי חלוקה של הסכום הצבור במועד הפרישה, במקדם ההמרה אשר נקבע בהתאם לנתונים של הפנסיונר ובת זוגו. הנחת התשואה השנתית בקרן הפנסיה הינה 4.26%, לפני ניכוי דמי ניהול. הפנסיונרים זכאים ל-60% אגרות חוב, המבטיחות תשואה של 4.68%. כלומר, על מנת לשמור על קצבה קבועה, זקוק הפנסיונר לתשואה שנתית של 3.36% בשוק ההון.


מה המשמעות של פרישה לפנסיה במצב של שוק הון יורד?

במצב שוק יורד, כמו בתקופה זו בה משבר הקורונה גורם לירידות חדות, גורם לכך שסכום הצבירה בחשבון העמית, עקב הירידות בשוק ההון, היה גבוה יותר מהסכום אשר נמצא בחשבון העמית כיום. לכן, אם העמית יפרוש בתקופה זו, סכום הפנסיה אשר יהיה זכאי לקבל למשך כל ימי חייו יהיה נמוך יותר מזה אשר היה עשוי לקבל אילולא הירידות בשוק ההון. במידה והפורש מחליט שלא לפרוש בתקופה זו, אז ככל שיהיו עליות שוק ההון, כך סכום הצבירה יגדל וקצבת הזקנה תגדל בהתאם. 

 

מהו מנגנון עדכון הפנסיה לאחר תחילת קבלת הקצבה?

הקצבה, אשר משולמת מתוך קרן הפנסיה, מתעדכנת אחת לשנה, וזאת בהתאם לתשואות שהשיגה הקרן על ההשקעה בשוק ההון. היות ששיעור הנכסים המושקעים בשוק ההון מתוך הקרן הינו 40%, הסיכוי שקרן הפנסיה תעמוד ביעד התשואה גדל וסכום הקצבה עשוי לגדול ככל שהתשואה משוק ההון תעלה. כיוון שפנסיונרים נהנים משיעור של 60% אג"ח מבטיחות תשואה בקרן, קיימת יציבות בקצבה גם כאשר שוק ההון יורד. 

 

אם הוצאתי על ידי המעסיק לחופשה ללא תשלום (חל"ת), כיצד אשמור על זכויותיי?

בתקופת חופשה ללא תשלום, המעסיק מפסיק לשלם הפקדות לקרן הפנסיה. ניתן, ואף רצוי, לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות שלך באמצעות הפקדות עצמאיות או באמצעות הסדר ריסק, כלומר הסדר תשלומים מופחתים לשמירה על הכיסויים הביטוחיים.

לקרן הפנסיה קיימת אורכת ביטוח למשך 5 חודשים באופן אוטומטי, כך שיישאר כיסוי ביטוחי כפי שהיה במועד הפסקת התשלום האחרון של המעסיק. במהלך תקופה זו, הכיסוי הביטוחי ימומן מתוך הצבירה בחשבונך, כך שאין צורך לשלם באופן פרטי. אם החל"ת נמשכת מעל לחמישה חודשים, עליך לפנות לסוכנות ולבקש הסדר ריסק(הסדר ריסק זה יכול להיות עד ל-24 חודשים סה"כ בכפוף לוותק בקרן). 

הערה חשובה: לא ניתן לערוך הסדר ריסק לאחר חלוף 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרונה, לכן חשוב מאוד להתחיל בביצוע תשלומים לקרן לפני שחלפו 5 חודשים ממועד התשלום האחרון של המעסיק.

 

 אם פוטרתי ויש לי קרן פנסיה, האם אני יכול למשוך את הכספים הצבורים?

ניתן לפדות את הכספים שנצברו, גם לפני גיל הפרישה, כסכום חד פעמי. לתשומת לבכם, פדיון (חלקי או מלא) פוגע בצבירת הכספים לקצבת הזקנה שתשולם, לכן גם עלול לפגוע בכיסוי הביטוחי לנכות ופטירה. בנוסף, סכום הפדיון כרוך בניכוי מס.

בעת משיכת הכספים, מרכיב התגמולים חייב בניכוי מס של 35% או בגובה המס השולי התואם את הכנסות המבוטח, הגבוה מבין השניים. כספי הפיצויים ניתנים למשיכה לאחר סיום יחסי עובד-מעביד. שיעור המס בגין כספי הפיצויים נקבע בהתאם להנחיות פקיד שומה ו/או בהתאם לטופס 161 שקיבלת מהמעסיק.

 

מהי ההשפעה של ירידות בשווקים על האיזון האקטוארי?

האיזון האקטוארי מושפע מגורמים דמוגרפיים, כמו: מוות, נכות וכו' וגם מגורמי תשואה, כלומר, לירידות בשוק ההון בעקבות נגיף הקורונה יש השפעה שלילית על הפנסיה. כאמור, נכסי הפנסיונרים החשופים להשפעות שוק ההון הן כ-40% מסך הקרן.

 

עצמאי / שכיר בעל שליטה שהכנסותיו נפגעו, יכול להקטין את ההפקדות החודשיות שלו?

לאור המצב כיום, שנוצר כתוצאה ממשבר הקורונה, קרנות הפנסיה מאפשרות פרמיה נמוכה יותר בגובה של 150-250 ש"ח לחודש. יש לזכור כי השכר הקובע לנכות ושארים במקרה פטירה, מושפע מהפרמיה, לכן, ירידה בפרמיה לאורך זמן רב, עשויה להביא לירידה בשכר המבוטח לנכות ושארים. 

 

איך יושפע השכר הקובע במקרה של אי תשלום פרמיה?

השכר הקובע למבוטח יחושב לפי הגבוה מבין האפשרויות הבאות:

  • ממוצע שכר המבוטח בשלושת החודשים שקדמו לאירוע
  • ממוצע שכר המבוטח בשנים עשר החודשים שקדמו לאירוע
  • ממוצע שכר המבוטח בשנים עשר החודשים שקדמו לשנים עשר החודשים לפני האירוע

 

ירידה בפרמיה,כאמור,תקטין את הכיסוי לנכות ושאירים אם כי שיטת הממוצעים מבצעת הגנה חלקית על הכיסוי.

 

לסיכום:

  • בתיקים של מקבלי הקצבה, 60% מהנכסים מושקעים בתשואה מובטחת של 4.86%
  • גם לאחר היציאה לפנסיה הקצבה תלויה בשוק ההון ועדכון הקצבה על השקעות בשוק ההון נעשה אחת לשנה
  • ע"מ לשמור על פנסיה יציבה יש להשיג תשואה שנתית של 36.3% בשוק ההון
  • ירידה של הפרמיה עשויה לגרום לירידה בשכר הקובע לנכות ושארים

 

הערה חשובה: לאחר תום אורכת הביטוח בת חמישה חודשים, ניתן לבצע הסדר ריסק וזאת ע"י העברת בקשה לקרן הפנסיה. בכל מקרה, תקופת הסדר הריסק הינה למשך 24 חודשים או תקופת הרציפות של העמית, המוקדם מבין השניים.

לכל שאלה נוספת, הבהרה או סיוע, אנא צרו עימנו קשר עוד היום. אנו מבטיחים לסייע לך לאורך משבר הקורונה ולספק עבורך כל מידע וסיוע, הנוגע להשפעת המשבר על הכספים והכיסויים הביטוחיים.

אנא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: