רעידת אדמה: האם לבנות על השכנים?

רעידת אדמה

רעידת אדמה חזקה בישראל היא כנראה רק שאלה של זמן. רעידות האדמה הקטלניות שהתרחשו בטורקיה ובסוריה המחישו לנו את מה שחלילה עלול לקרות גם אצלנו. איך נגן על הבית – הנכס הכלכלי החשוב ביותר שלנו? 1. חשוב מאוד לבדוק ולעדכן את שווי עלות הבנייה המצוין בביטוח הדירה לשווי העדכני שיתאים לבנייה של אותו סוג ואיכות […]