הצפות: מה חשוב לדעת ולעשות וכיצד נגן על עצמנו מפני נזקים?

אופיר רון - הצפות

הם מגיעים בכל חורף, ובכל פעם מפתיעים אותנו מחדש- שטפונות והצפות, שגורמים לנזקים בעשרות מיליוני שקלים. אתמול ובשבוע שעבר סערות הגשמים וההצפות שפקדו אזורים שלמים בארץ, גרמו לנזקים כבדים למכוניות, לדירות ולעסקים. כיצד נגן על עצמנו מפני נזק אפשרי זה? יש לוודא שברשותנו ביטוח דירה כולל כיסוי למבנה ולתכולה, וביטוח רכב הכולל כיסוי מקיף. בביטוח […]