ביטוח בריאות לילדים – מותרות או חובה?

אופיר רון - ביטוח בריאות לילדים

הורים דואגים לבריאות ילדיהם בכל שלב בחיים. אנחנו שומרים על ילדינו כשהם קטנים, משגיחים שלא יפצעו, חוששים כשהם עוברים את הכביש, והדאגה להם נמשכת גם כשהילדים גדלים. ילדינו זכאים לסל שרותי בריאות בסיסי הקבוע בחוק במסגרת קופות החולים לרבות שרותי השב"ן כמו כללית מושלם ופלטינום, מכבי זהב ומכבי שלי, מאוחדת עדיף ומאוחדת שיא ולאומית כסף […]