מהי מטריה ביטוחית למבוטחים בקרן פנסיה – ומדוע צריך אותה?

אופיר רון - מטריה ביטוחית

מטריה ביטוחית היא למעשה הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה של קרן הפנסיה. כלומר, הרחבה ביטוחית המיועדת לכיסוי של אובדן כושר עבודה – בנוסף לזה הקיים בקרן. ישנן מספר הרחבות ביטוחיות אשר ניתן להציע במסגרת המטריה הביטוחית, והן: ביטול תקופת אכשרה, הגדרת עיסוק ספציפי וביטול קיזוז מול גורם ממשלתי (לרבות ביטוח לאומי). הרחבה לביטול תקופת אכשרה […]